המכון להלכה ומחקר שע"י ישיבת שבות ישראל
"ויתרצצו הבנים בקרבה ותאמר אם-כן למה זה אנכי, ותלך לדרוש את-ה'. ויאמר ה' לה, שני גיים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו, ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר".
רבותינו מפרשי המקרא נתקשו רבות בפירוש פסוקים אלו, וכבר כתב רש"י ז"ל: 'על כרחך המקרא הזה אומר דרשני'. תורתינו, תורת הנצח, אומרת דרשני לכל דור ודור, לפי מאורעות הדור ולפי צרכי הדור. 
בפירוש 'ויתרצצו הבנים בקרבה' כתב רש"י: "דבר אחר, מתרוצצים זה עם זה ומריבים בנחלת שני עולמות'. וממשיך רש"י ומפרש "לדרש את ה' – שיגיד לה מה תהא בסופה". [על פירוש זה השיג הרמב"ן "לא מצאתי דרישה אצל ה' רק להתפלל"]. ניתן ל'דרוש' בכוונת המקרא לפי רש"י ז"ל, שרבקה הרגישה שהתאומים בבטנה רבים ומתווכחים כל הזמן. לכן הלכה לדרוש את ה', לדין תורה בבית דין של שם ועבר, 'שיגיד לה מה תהא בסופה', איך ע"פ דין תורה וההלכה אפשר להכריע את הסכסוך שבין שני בניה.
על כך ענה לה ה', 'שני גיים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו'. כאשר מדובר בסכסוך בין שני גויים, שני לאומים, במאבקינו עם לאום העומד עלינו לכלותינו, לצערנו אין סיכוי להדברות, לבוררות ולפשרה. זהו גם המסר העולה מסיפור הבארות (פרק כו, כ-כב). עם הקיצונים יש 'שטנה', ועם 'המתונים' יש 'עשק'. כאמור, אין סיכוי להסכם גם עם 'מתונים' שרוצה להשמיד אותנו 'במתינות'.  עלינו לחזק את כוח המגן שלנו, ולהבטיח שבמידה וחלילה יעמידונו במבחן של 'לאם מלאם יאמץ' נצא וידינו על העליונה 'ורב יעבד צעיר'. רק כאשר יראו 'כי-היה ה' עמך' (שם, כח) – 'הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ' (שם, כב).
אולם כאשר יש סכסוכים בתוכנו, בין איש לאחיו, שם צריך ללכת 'לדרוש את ה'. דין תורה הוא דרך להכרעת סכסוכים ממוניים בין אדם לחברו, כדברי הנביא זכריה (ח, טז) "אלה הדברים אשר תעשו, דברו אמת איש את רעהו, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם", ואז (שם פסוק יט) "והאמת והשלום אהבו".
 
ב"ה בימינו הולכים ומתרבים בתי הדין לממונות 'בכל שעריך', בכל עיר ועיר בישראל. הולכים ומתרבים הפניות של אזרחים 'לדרוש את ה', לבתי הדין לממונות, מתוך רצון לפתור סכסוכים אלו בדרך מהירה ויעילה, ועם זאת ע"פ עקרונות הצדק והיושר הנצחיים של תורת ישראל. זאת, כמקובל בעם ישראל מדורי דורות, בהמשך להדרכתה של רבקה אמנו 'ותלך לדרוש את ה'.
יחד עם זאת גם נדרוש את ה' כפירוש הרמב"ן, ונרבה בתפילה שיהי רצון ובמהרה בימינו יתקיים בנו חזון הנביאים של 'וכתתו חרבותיהם לאיתים', ולא ישאו עוד גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה וגם הסכסוכים שבין 'לאום ללאום' יפתרו בדרך של משפט וצדק. 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
+ שלח משוב

צור קשר

 
machon@ysi.org.il   |   טלפון : 052-6071060    |   כתובת : הרב ויטאל חיים 27 ירושלים

חפשו אותנו

 
לייבסיטי - בניית אתרים