המכון להלכה ומחקר שע"י ישיבת שבות ישראל

 

'בכו תבכה בלילה' [איכה א, ב]

 

'שתי בכיות אלו למה' [סנהדרין קד, א]

"אמר רבי יצחק, אמר הקב"ה לישראל, אלו זכיתם הייתם קוראים בתורה 'ליל שמרים הוא לה' [שמות יב, מב] , ועכשיו שלא זכיתם הרי אתם קוראים 'בכו תבכה בלילה' ". 

[פתיחא לאיכה רבתי].

 'בכו תבכה בלילה', 'שתי בכיות הללו למה'?  חז"ל אומרים "חטאו בכפלים דכתיב [איכה א, ח] 'חטא חטאה ירושלים', ולקו בכפלים דכתיב [ישעיה מ, ב] 'כי לקחה מיד ה' כפלים בכל חטאתיה', ומתנחמים בכפלים דכתיב [ישעיהו מ, א] 'נחמו נחמו עמי' " [איכה רבתי פרק א פסוק כב].

כפול הוא החטא, כפול העונש, כפולה הבכיה – כי כפול הוא בנין בית ישראל.  אין אומתנו אומה אלא בתורתה.  מרכז הווייתנו הוא התעודה הרוחנית שלנו, המתגלמת בתורה ובמקדש.  אולם גם עם ארצי-גשמי אנו, בעל מבנה ומסגרת לאומית, המתגלמת בארץ ישראל.  שני כוחות אלו שבנו אינם חלילה מיצרנות זו לזו.  אדרבא, כפל ההופעה הישראלית אינה אלא שלמות אחת.  אין התגלות לרוחניותנו בלי עוצמה וכבוד לאומיים, ואין קיום גשמי לעמנו אלא בהדר ההופעה הרוחנית.

שלמות זו התגלתה במלוא תפארתה בליל השימורים של יציאת מצרים, לילה בו נהיינו לעם, בו זכינו בחרות לאומית, בעצמאות וכבוד מדיניים, ובו זכינו לגילוי נפלא של הופעה א – לוקית 'לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם הקב"ה וגאלם' [הגדה של פסח].  אז נתגלה לנו שכפל הופעה זו אינו אלא הופעה שלמה אחת.

אולם חטאנו בכפלים.  החטא היה של הפרדה בין הדבקים.  חשבנו שהגשמיות הינה חלילה על חשבון הרוחניות.  שארץ ישראל, עם ישראל, חרות ועצמאות ישראל, צבא הגנה לישראל – חייבים לבוא על חשבון תורת ישראל.  חטאנו וטעינו שתורת ישראל וקיומנו הרוחניים יכולים להתקיים בלא שותפות במאבק הגדול של כבוד וגאווה, חרות ועצמאות, קיום ובטחון של לאומיות ישראל ומדינתו.  בית שני חרב על שנאת חינם, נפרדנו לחבורות שונות, אלו אוחזים במטה הרוחניות והתורה בלבד, ואלו במטה הגשמיות והמדינה בלבד.

ולקינו בכפלים.  אין קיום ללאומיות הישראלית בלא תורה.  אין יכולת לגלות את תפארת רוחניותנו בלא עוצמה והדר לאומיים.  הפסדנו את שניהם, 'קרא עלי מועד לשבר בחורי' [איכה א, טו] – 'מצינו שסלוקן של בחורים קשה כחורבן בית המקדש דכתיב קרא עלי מועד לשבור בחורי' [איכה רבתי].  בית המקדש מייצג את המרכז הרוחני.  בחורי ישראל מייצגים את העוצמה הגשמית.  שקולים שניהם, ט' באב יום אבל הוא – על חורבן מרכז רוחניותנו, ועל נפילת תפארת לאומיותנו.

על שום כך בכייה בכפלים.  במקום שתפארת שלמות כפל הופעת ישראל יתגלה באור הגדול של ליל שימורים, גרמו חטאינו שהוא מתגלה בכאב הנורא של ליל ט' באב – 'בכה תבכה בלילה'.

אולם דבר א – לוקינו בכוח מפי נביאיו נביאי האמת והצדק אמונת נצח בלבנו – 'מתנחמים בכפלים'.  יתגלה לעין כל שלמות הופעת עם ישראל ברוחניות ובגשמיות, בתורה ובמדינה, 'דבר  א – לוקינו יקום לעולם' – 'נחמו נחמו עמי יאמר א – לוקיכם'.

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
+ שלח משוב

צור קשר

 
machon@ysi.org.il   |   טלפון : 052-6071060    |   כתובת : הרב ויטאל חיים 27 ירושלים

חפשו אותנו

 
לייבסיטי - בניית אתרים